ANBI Gegevens

 

 Naam instelling:

Stichting Kinderboerderij Didam

 

 

 RSIN/fiscaal nummer:

8507.28.952

 

 

 Contactgegevens:

info@kinderboerderijdidam.nl

 

Correspondentie-adres: Polstraat 2A, 6942 VJ Didam
Tel. 06-38281920

 

 

 Doelstelling:

Het opzetten, in stand houden , onderhouden en beheren van een kinderboerderij in de gemeente Montferland.

 

 

 Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: I.B.M. Rutten-Bergervoet
Secretaris: ontheffing publicatie in aanvraag
Penningmeester: M.J. Dikker-Hamer

 

  Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvang geen beloning

 

 

 Uitgevoerde activiteiten:

De kinderboerderij is geopend op 30 april 2015.

 

 

 Financiële verantwoording:

De stichting laat jaarlijks een jaarrekening opmaken door een accountant.